Voorwaarden

1. De verkoper

1.1 Moment-4. Vestigingsplaats te Sint-Michiels, Brugge. Ondernemingsnummer: 0725.501.602, BTW-nummer: BE 0725.501.602, Tel : 0486/763.674.

2. Toepassing

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

Moment-4 heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Voor de reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die geldig waren tijdens het afsluiten van deze overeenkomst.

3. Bestelling

Nadat de bestelling online geplaatst is, ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de opgegeven bestelling en de verzendkosten.

4. Levering

4.1 De levering van de producten vindt plaats eens de betaling ontvangen is.

4.2 De bestelling kan gratis afgehaald worden na afspraak. De levering kan verzonden worden via de post. Het computerprogramma berekent het posttarief.

4.3 Indien de bestelde producten niet meer aanwezig zijn, stuurt Moment-4 u zo snel mogelijk een e-mail.

4.4 De levering gebeurt op het door de afnemer opgegeven adres. De kosten van de verzending zijn voor rekening van de afnemer. De verzendingskosten worden automatisch berekend bij de bestelling.

4.5 Een opgegeven leveringstermijn heeft louter een indicatieve waarde. Het overschrijden van deze leveringstermijn geeft de koper geen recht op de betaling van een vergoeding noch het recht om de bestelling te annuleren.

4.6 Vertragingen te wijten aan overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van Moment-4 geven haar het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie aanhoudt. De koper wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Indien deze situatie van overmacht de termijn van 30 kalenderdagen overschrijdt, hebben beide partijen het recht geheel of gedeeltelijk dmv een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige schadevergoeding.

Indien Moment-4 niet kan tegemoetkomen aan de levering van de producten, zal het u door u voor deze producten betaalde bedrag terugbetaald worden.

5. De betaling

5.1 In principe zijn alle rekening betaalbaar in EURO voordat de levering plaatsvindt.

5.2 De betaling gebeurt via en middels één de opgegeven mogelijkheden van het computerprogramma. Bij overschrijving op de Argentarekening BE39 9733 6374 8519 op naam van Moment-4 vermeldt u het nummer van de bestelling als mededeling.

5.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

6. Eigendom en risico

6.1 Tot de volledige betaling van de factuur blijven de goederen eigendom van Moment-4. Moment-4behoudt het recht om de goederen bij uitblijven van de betaling terug te vorderen.

6.2 Al onze producten worden correct verzonden, daarom is Moment-4 niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de artikelen tijdens verzending.

7. Privacy

De gegevens van de koper worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden.

8. Teruggave goederen

De koper heeft het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst tot 14 dagen na de overeenkomst.

U kan de producten terugzenden tot 14 dagen na de levering wanneer deze ongeopend in de originele verpakking zitten. De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.

Zodra wij de producten ontvangen hebben, zullen we u het voor deze producten betaalde bedrag overmaken.

9. Klachten

Klachten over de geleverde producten kunnen binnen de vijf werkdagen schriftelijk gemeld worden aan Moment-4. Wij zullen u binnen de 14 dagen antwoord geven over deze klacht.

De koper heeft nooit het recht om betalingen geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van betwisting.

10. Recht

Op de transacties van Moment-4 is het Belgisch recht van toepassing, daar waar dit niet uitdrukkelijk wordt beschreven.

Het feit dat Moment-4 één of meerdere clausules die in haar voordeel gestipuleerd wordt in deze voorwaarden niet toepast, betekent niet dat zij verzaakt aan de mogelijkheid zich op deze bepalingen te beroepen.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password